Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Dyskutowali o województwie

dodano 2013-01-17 09:14 w kategorii: Powiatowe

W poniedziałek w dniu 14 stycznia 2013 r. odbyło się zebranie Rady Powiatowej SLD w Cieszynie. Spotkanie zdominowały dwa tematy - sytuacja polityczna w Województwie po dymisji Marzszałka Województwa oraz stan komunikacji w powiecie cieszyńskim po upadku PKS-u. Gościem spotkania był kol. Przemysław Koperski - zastępca Prezydenta Częstochowy i kandydat SLD na Marszałka Województwa. Kol. Koperski krótko przedstawił zebranym informację na temat stanu województwa, jego zadłużenia i perspektyw na przyszłość. Powiedział, że rządy Platformy Obywatelskiej w województwie doprowadziły do stagnacji i do ogromnego zadłużenia. Podkreślił także, że wybór na Marszałka Pana Sekuły pogłębi tylko tę sytuację. Kol. Koperski powiedział także, że SLD zaproponowało wszystkim partiom mającym swych przedstawicieli w Sejmiku utworzenie koalicji ponad podziałami. W dalszej części zebrania członkowie Rady Powiatowej zadawali kol. Koperskiemu pytania oraz dyskutowali na temat kierunkóe rozwoju województwa.

W drugiej części zebrania wywiązała się dyskusja na temat stanu komunikacji w powiecie cieszyńskim po upadku PKS-u. Zgłaszano m.in. zastrzeżenia do sposobu działania, a raczej jego braku, w stosunku do Powiatu Cieszyńskiego. Były także uwagi, że po likwidacji PKS-u powstał bałagan w przewozach, nad którym nikt nie panuje. Wskazywano, że kursy realizuje mnóstwo przewoźników, jeżdżą jak chcą i nie ma żadnego spisu przewozów, czegoś na wzór rozkładu jazdy, który mógłby zostać przekazany do wiadomości mieszkańców Powiatu. Wszystkie uwagi w tym temacie zostały przekazane radnym powiatu obecnym na posiedzeniu Rady Powiatowej.

Po zakończeniu zebrania rady powiatowej odbyło się krótkie zebranie Zarządu powiatowego, którego tematem były sprawy finansowe powiatowej organizacji. M.in. dokonano oceny wykonania ramowego planu przychodów i wydatków za 2012 r. oraz przyjęto nowy plan na rok 2013.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.