Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Cieszyński

Przewodniczacy Rady Powiatowej - Artur Siąkała

Sekretarz Rady Powiatowej - Leszek Tyrna

Wiceprzewodniczacy - Alfred Brudny

Wiceprzewodniczacy - Tadeusz Sztefka

Skarbnik - Zbigniew Chwastek